Operator serwisu Datinfo:
Data Line Sp. z o.o.
ul. Melsztyńska 12, 02-537 Warszawa,
NIP: 521-00-83-360,
KRS 189859 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIX Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy 50000,00PLN w całości opłacony

Nr Rachunku: 64 2130 0004 2001 0306 4110 0001
Data Line Sp. z o.o.
ul. Melsztyńska 12, 02-537 Warszawa
 DatInfo                                  
Aktywacja                                                 
260+ VAT
Abonament 1-miesięczny146 zł + VAT
Abonament 6-miesięczny560+ VAT
Każdy abonament zawiera pakiet SMS-60 (60 SMSów do wykorzystania w każdym miesiącu).

 SMS  - abonament miesięczny
                                  
SMS-60    -   60 SMSów                                
13+ VAT
SMS-120  -  120 SMSów  
24 zł + VAT
SMS-240  -  240 SMSów  
47 zł + VAT
SMS-480  -  480 SMSów  
90 zł + VAT
Pakiety SMS zachowują ważność w okresie jednego miesiąca. 
Cennik
Przelewy: