1. Rozpoczęcie pracy
Dostęp do usług serwisu Datinfo jest możliwy po zalogowaniu. W przeglądarce pojawi się symbol kłódki potwierdzający, że transmisja jest szyfrowana i zabezpieczona certyfikatem.
Na ekranie startowym opisane są w skrócie wszystkie funkcje dostępne w serwisie. Funkcje można uruchamiać bezpośrednio z ekranu startowego lub korzystając z górnego menu.
2. Serwis jest w pełni skonfigurowany i spersonalizowany
Serwis DatInfo jest gotowy do pracy natychmiast po zalogowaniu. Wpisaliśmy dla Państwa wszystkie niezbędne dane identyfikacyjne biura oraz treść wszystkich powiadomień. Ustawienia te można zmieniać korzystając z menu Ustawienia.


3. Pomoc
Wszędzie tam gdzie w pracy z serwisem DatInfo mogą być potrzebne dodatkowe wyjaśnienia umieszczony jest komentarz.


4. Tworzenie kont administracyjnych dla pracowników biura
Po wybraniu "Administratorzy" pojawia się lista administratorów - pracowników biura mających prawo tworzenia kont klientów oraz dodawania i zmiany informacji w serwisie. Dla każdego pracownika należy utworzyć konto korzystając z funkcji "dodaj nowego administratora".5. Dodawanie kont klientów
Biuro udostępnia klientom informacje poprzez indywidualne konta klientów.  Konta można tworzyć wybierając w menu „Firmy użytkownicy”, następnie „dodaj nowego użytkownika” (z prawej strony listy firm).
Po zaznaczeniu typu powiadomienia (e-mail, SMS) na końcu formularza, klient otrzyma automatycznie dane dostępowe do swojego konta wraz z krótką instrukcją logowania.6. Udostępnianie informacji o wysokości składek ZUS i podatków
Każdemu klientowi biura można udostępniać bieżące i archiwalne informacje w ustalonym dla niego zakresie. Dane prezentowane są za kolejne okresy. Informacja może zostać automatycznie wysłana do klienta zaraz po wprowadzeniu. Wprowadzone informacje można wysyłać wielokrotnie.7. Foldery - udostępnianie dokumentów 
Foldery umożliwiają udostępnianie dowolnych dokumentów w formie elektronicznej. Pliki dotyczące jednego zagadnienia mogą być grupowane w folderze (np. sprawozdanie finansowe). Foldery można porządkować umieszczając je w kategoriach. Kategorie można dowolnie nazywać i zmieniać ich kolejność.
Pliki umieszczane w folderach prywatnych dostępne są jedynie dla klienta wskazanego przy zakładaniu folderu. Można w nich umieszczać sprawozdania finansowe, deklaracje i inne informacje niepubliczne przekazywane przez biuro do wiadomości wybranej firmy.
Pliki umieszczane w folderach publicznych dostępne są dla wszystkich zalogowanych klientów. Można tam umieszczać wzory umów, deklaracji, kody PKD, istotne ustawy itd.8. Ułatwienia wyszukiwania

W celu ułatwienia wyszukiwania możliwe jest korzystanie z filtrów (pola poniżej nagłówka listy):
  - wpisując ciąg znaków, fragment poszukiwanej nazwy, itp.  lub
  - wybrać wartość z rozwijanego menu.
Po naciśnięciu przycisku „filtruj” na liście zostaną wyświetlone informacje odpowiadające podanemu wzorcowi.
Usunięcie filtra wymaga wyczyszczenia zawartości pól i ponownego wciśnięcia przycisku „filtruj”.Co  to jest Datinfo?
Przekazywanie klientom aktualnych informacji to najbardziej zauważalny element pracy biura rachunkowego. Ważna jest jakość i szybkość działania. Klienci oczekują ponadto wszechstronnego i łatwego dostępu do danych. 
DatInfo to serwis wspomagający pracę biura rachunkowo-księgowego:
  • automatycznie przekazuje klientom aktualne dane finansowe (składka ZUS- podatek, VAT naliczony, przychód od początku roku, koszty od początku roku, dochód/strata, wysokość należności za usługi biura, inne),
  • udostępnia klientom dokumenty w postaci elektronicznej (pełne sprawozdania finansowe, umowy, deklaracje ZUS i podatkowe, wszystkie inne rodzaje dokumentów),
  • tworzy dostępne dla klientów archiwum dokumentów i danych,
  • elastycznie wykorzystuje e-mail, SMS i serwis www.
9. Serwis klienta
Każdy klient ma swój indywidualny serwis, w którym są udostępniane wszystkie wysyłane informacje. Zarządzanie informacjami i dokumentami dostępnymi dla klienta odbywa się poprzez serwis administracyjny biura. Wszystkie zmiany tam dokonane (dodanie, poprawienie, usunięcie informacji) są natychmiast widoczne dla klienta.

Poziome menu umożliwia dostęp do danych ogólnych - informacje kierowane do wszystkich klientów .
  • Strona główna - np.: termin składania dokumentow, harmonogram prac biura, aktualności,
  • Kontakt - np.: dane kontaktowe pracowników i zakres ich kompetencji.
Pionowe menu: Najnowsze -  ostatnio wpisane informacje,
  • ZUS, podatki... - składki, podatki, itp.
  • dowolnie definiowane kategorie ułatwiające porządkowanie informacji.


Jak działa DatInfo?
Rozpoczęcie pracy z Datinfo to tylko 3 kroki
        
  1. Nadajesz prawa dostępu do Datinfo
Utwórz własny login i hasło, aby uzyskać indywidualny dostęp do Datinfo. Możesz też udostępnić Datinfo pracownikom. Każdy użytkownik może mieć swój indywidualny login i hasło.
  2. Wpisujesz firmę, e-mail i nr telefonu klienta do powiadamiania
Datinfo wymaga tylko z niezbędnych danych. Wpisz dane teleadresowe klienta do wysyłania mu powiadomień oraz wybierz sposób wysyłania informacji cyklicznych (e-mail i/lub SMS).
  3. Udostępniasz dane klientom wysyłając powiadomienia (o wysokości składek ZUS, podatkach, inne)
Teraz przy przekazywaniu wyników wpisujesz tylko wartości do systemu, który wysyła je pocztą elektroniczną i SMS-em. Klient ma też zawsze dostęp do wysłanych informacji na dedykowanej mu podstronie serwisu.